Review Da Vinci College

Da Vinci College: opzet contentstrategie en interne bewustwordingscampagne AVG

Dit was de opdracht

De afdeling Communicatie had behoefte aan versterking voor de uitvoering van een aantal projecten, waaronder de opzet van een contentstrategie en een interne bewustwordingscampagne ten aanzien van de (toen aankomende) AVG.

Zo pakte ik de uitvoering aan: contentstrategie

Ik maakte een plan van aanpak. Aan de ene kant ging ik aan de slag met het leggen van de basis voor de opzet van de contentstrategie: het ontwikkelen van persona’s (hierbij betrok ik de hele afdeling), inzet van middelen, bepalen van thema’s en de ontwikkeling van een contentkalender. Aan de andere kant pakte ik de interne analyse op: wat doen we nu en waarom? Wat willen we anders? Wat is realistisch gezien de beschikbare mensen en middelen? Verhouding corporate versus sectoren, etc. Toen mijn tijd bij Da Vinci erop zat, stond er een basis voor een contentstrategie, lag er een advies voor de toekomst en bevond het proces van persona’s ontwikkelen zich in het laatste stadium. Hoe leuk was het dat ik na een aantal weken een appje kreeg van een communicatiemedewerker met de uitwerking van de diverse persona’s!

Zo pakte ik de uitvoering aan: interne bewustwordingscampagne AVG

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft gevolgen (gehad) voor iedere organisatie. Bij onderwijsinstellingen hebben bijna alle medewerkers te maken met privacy gevoelige gegevens. Het Da Vinci College vond het daarom tijd voor een interne bewustwordingscampagne, zodat al haar medewerkers zich bij het ingaan van de nieuwe wet bewust zouden zijn van hun plichten en handelen ten aanzien van informatiebeveiliging en privacy. In samenwerking met KIEN ICT en de functionaris gegevensbescherming zette ik de bewustwordingscampagne op, inclusief whitepaper met casussen en bijbehorende eindtoets. Een erg leuke opdracht waar ik ook zelf – op inhoudelijk vlak – veel van heb geleerd.

En dit vindt de opdrachtgever van het resultaat

“Bij het ROC Da Vinci College heb ik Diana leren kennen als een teamspeler, vak-expert en enorm harde werker”, aldus Fleur Bethlem. “Zij heeft de continue communicatie van het Da Vinci College gestroomlijnd door de basis neer te zetten voor de huidige contentaanpak. Onderdeel hiervan is het werken met persona’s; benoemen van archetypes van de doelgroep om zo gericht content te ontwikkelen. Daarnaast heeft Diana een interne bewustwordingscampagne opgezet en uitgerold om het belang van privacy & informatiebeveiliging herkend en erkend te krijgen. En, tot slot, Diana is een heel fijn mens om mee samen te werken.”